Charity Works is vanaf 2006 actief als personeelsbemiddelaar voor de Charitatieve Sector en Not for Profits organisaties. Als specialist op dit werkterrein weet zij maatschappelijk gemotiveerde kandidaten voor tijdelijke en vast banen voor te stellen op basis van een grote database van kandidaten en uit het eigen netwerk.

Charity Works heeft zelf geen winstoogmerk en heeft daardoor tarieven die lager zijn dan commerciële bureaus.

Vaste Functies

Voor vaste functies doet Charity Works de werving & selectie van kandidaten. Kandidaten worden gezocht in de eigen database van kandidaten en veelal worden geschikte kandidaten in het netwerk benaderd. De kandidaten in de database van Charity Works hebben aangegeven dat zij een maatschappelijke relevante functie ambiëren, veelal zijn dit kandidaten die actief op zoek zijn naar een andere functie. Bij het benaderen van kandidaten in het eigen netwerk (headhunting) gaat het om kandidaten die geschikt zijn voor een vacature (zowel op harde als zachte factoren) en die niet direct op zoek zijn naar een andere functie maar wel open staan voor een nieuwe functie.

Charity Works kan helpen bij het opstellen van het functieprofiel, benadert kandidaten, houdt intake gesprekken en stelt de geschikte kandidaten middels een profiel voor aan de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever wordt afgesproken welke stappen van het werving & selectie proces door Charity Works worden uitgevoerd.

Tijdelijke functies

Voor tijdelijke functies kan Charity Works op verschillende manieren ondersteunen.

Interim kandidaten: voor het tijdelijk invullen van veelal een specialistische functie kan Charity Works kandidaten verzorgen op interim bases. Het gaat hierbij om functies als Hoofd Fondsenwerving, Hoofd communicatie, Fondsenwerver, Collecte coördinator et cetera.

Uitzendkrachten: voor vervanging bij ziekte, zwangerschap, sabbatical e.d. of tijdelijke opdrachten (veelal vervangingen/tijdelijke opdrachten vanaf 3 maanden tot een jaar) kan Charity Works kandidaten op uitzendbasis voorstellen. Charity Works hanteert hiervoor de CAO voor uitzendkrachten van de ABU (Algemene Bond van Uitzendbureaus).

 

Charity Works
Clarissenhof 14
1115CE Duivendrecht

E.: info@charityworks.nl
T.: 020 2 212 712
F.: 020 2 010 136