spacer
 
ikzoekpersoneel
nschrijven

oversluiten
tarieven

klanten

Tarieven


1. Zoeken & Selectie

Voor het zoeken en selecteren van kandidaten kun je kiezen uit drie pakketten die elk een vaste prijs hebben.
Eenvoudig pakket € 995,-
Gedegen Pakket € 1.995,-
Uitgewerkt pakket € 2.495,-

Als je wilt weten wat we precies voor je kunnen doen binnen het eenvoudige, gedegen of uitgewerkte pakket, dan sturen we je graag onze volledige tarievenlijst toe.

2. Administratie uitzend- en payrollcontracten, verloning.

De tarieven bij uitzend- en payrollcontracten worden uitgedrukt in een omrekenfactor. Deze wordt toegepast op het bruto uurloon. Dat wil zeggen bij een bruto uurloon van € 10,- en een omrekenfactor van 1.95 is het inleen- dan wel payrolltarief € 19,50 per uur. In de omrekenfactor is verwerkt het werkgeversdeel van de sociale lasten, ziektekostenrisico,de reservering vakantiegeld en vakantiedagen, de reservering feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof, wachtdagvergoeding, scholingsfonds en een vergoeding voor Charity Works voor de administratieve handelingen.

Charity Works hanteert een vaste omrekenfactor van 1.95 voor zowel uitzendcontracten als payrollcontracten.

Charity Works hanteert geen boeteclausule als een werkgever een uitzendkracht rechtstreeks in dienst wil nemen.


We vragen van iedereen om vrijblijvend een marginale opslag op de omrekenfactor van 0,05 te betalen. Hiermee wordt de omrekenfactor 2.0 i.p.v. 1,95. Deze opslag komt ten goede aan het Charity Works Fund. Met dit fonds helpen we gemotiveerde maar minder kansrijke medewerkers aan een betaalde baan.

Vanaf 26 weken wordt ook pensioen opgebouwd bij zowel uitzend- als payrollcontracten. Dit betekent dat na 26 weken de omrekenfactor verhoogd wordt met 0.03.

Indien gewenst kunnen de uitzend- en payrollcontracten ook op detacheringsbasis worden uitgevoerd. Dan wordt de omrekenfactor verhoogd met 0.09.

3. Verlengde proeftijd

Het kan voorkomen dat, wanneer een goede kandidaat in een functie start, de wettelijke proeftijd van maximaal twee maanden toch te kort wordt gevonden. Door de nieuwe medewerker de eerste paar maanden op een uitzendcontract via Charity Works te laten werken kunnen we proeftijd verlengen. Na afloop van de verlengde proeftijd gaat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd in. Ook bij de verlengde proeftijd hanteren wij de omrekenfactor van 1,95.

Alle tarieven van Charity Works B.V. zijn exclusief 19% BTW