spacer
 
ikzoekpersoneel
nschrijven

oversluiten
tarieven

klanten

Welkom bij Charity Works

Charity Works, opgericht in 2006, is een full service personeelsbemiddelings bureau zonder winstoogmerk, dat zich toelegt op de charitatieve sector.
Ons bedrijfsmodel is erop gericht de bemiddelingskosten voor goede doelen zo laag mogelijk te houden. Wij zoeken en selecteren maatschappelijk geëngageerde kandidaten voor goede doelen. Daarnaast verzorgen wij de administratieve afhandeling van uitzendcontracten voor goede doelen, overheid en bedrijfsleven.

Charity Works is het enige uitzendbureau zonder winstoogmerk. We weten ons kostenniveau uitzonderlijk laag te houden én we zien af van het ‘no cure, no pay’ principe, zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening hoog kunnen houden. Dit stelt ons instaat om de laagste tarieven in de markt te bieden. Goede doelen profiteren hiervan, doordat zij via ons goedkoop (tijdelijk) personeel kunnen werven en inhuren. Op die manier draagt Charity Works er mede aan bij dat goede doelen hun fondsen vooral aanwenden voor het doel waar ze voor staan.

Het goede doel waar we zelf voor staan is het Charity Works Fund. Dit fonds is in het leven geroepen om gemotiveerde, maar minder kansrijke werkzoekenden te helpen aan een betaalde baan. We doen dit vanuit de overtuiging dat het hebben van een betaalde baan de zelfredzaamheid van mensen in grote mate kan versterken. Betaald werk draagt bij aan je eigen geluk en dat van anderen. Het is helaas niet voor iedereen even makkelijk om een betaalde baan te vinden, te solliciteren en aangenomen te worden. Het helpt dan als je een steuntje in de rug krijgt. Om dit steuntje te kunnen geven is geld nodig. De marginale opslag die we op onze dienstverlening vragen komt dan ook volledig ten goede aan het Charity Works Fonds.

Charity Works wordt op een bestendige en loyale manier ondersteund door Purplefield Investments.


charity works